Founisè pou Anplwaye CCP -
Sèvis ki egzije otorizasyon alavans

Lis otorizasyon alavans pou CCP / CCP HSA

POU CCP : Tout sèvis andeyò rezo a ak tout sèvis ki endike anba a egzije otorizasyon

POU CCP HSA : Se sèlman sèvis ki endike anba a ki mande otorizasyon

Pou yon Fòm Demann Otorizasyon, klike isit la

Admisyon ki entène
Chwa admisyon pou pasyan ki entène chirijikal Elèktif admisyon pou pasyan ki entène medikal
Admisyon ki pa elektif (Ijans) Admisyon Reyabilitasyon pou pasyan ki entène
admisyon etablisman enfimyè kalifye
Obsèvasyon admisyon
Sèvis Obsèvasyon Lopital Admisyon / Egzeyat Menm Jou
Sante Lakay
Vizit enfimyè kalifye Vizit Terapi Respiratwa Kay
Vizit Travayè Sosyal Lakay yo Vizit Asistan Sante Lakay
Vizit Kay Doktè Enfimyè Prive Devwa
Sèvis Swen Pèsonèl
Ospis
Lopital pou pasyan ekstèn Kay / ALF / SNF Pasyan ki entène lopital
Tès Dyagnostik ak Laboratwa
Siveyans Evènman kadyak CT Scan
CTA ak Kalsyòm ki fè nòt Tès Jenetik
Evalyasyon Kwasans & Tx Pou Terapi òmòn PET Scan
Etid dòmi
Ekipman medikal dirab (founiti medikal ak chirijikal pa egzije otorizasyon)
Estimilatè Kwasans Zo Clinitron ak kabann elektrik
CPAP ak BIPAP Machines Soulye dyabetik
chèz woulant Custom Manyèl ak elektrik chèz woulant / Skoutè
Pwodwi pou chèz woulant Ponp ensilin ak Pwodwi pou
Nitrisyon enteral Asansè Pasyan
Ponp Vac blese
Matènite
Obstetrik Swen & mdash; Tout sonogram, Pwosedi Pre-natal ak akouchman
Sèvis nitrisyonèl
Konsiltasyon nitrisyonèl Sipleman Nitrisyonèl / Fòmil Nitrisyon / Nitrisyon Enteryè
Ottik ak Pwotetik
Orthotics Custom Prostetik manm ak tors
Pwostetik je Custom, sifas & Fitting
Transpòtasyon
Sèvis anbilans ki pa emèjan Anbilans Air
Pwosedi anvayisan
Capsule andoskopi Sezaryèn akouchman
Chemodenerve glann Eccrine Sikonsizyon (Auth Obligatwa Si Laj> 1 Ane)
Denervasyon Epidural piki pou Lysis
Epidural Piki pou Doulè Implant Pellet òmòn
Tretman iperbarik (Sant Swen Blesi sèlman) Artroskopi Oral
Atèl Oral Operasyon Oral
Terapi Venn Spider Terapi Venn Spider - Piki / Lazè
Total Arthroplasty disk (atifisyèl disk) Virtual Koloskopi CT
Pwosedi kosmetik / plastik / rekonstriksyon
Transfè tisi adjasan / rearanjman / reparasyon Operasyon baryatrik
Canthoplasty Koreksyon nan kouvèti Retraction
Pwosedi dèrmatolojik palpebral, èksizyon ak reparasyon
Rekonstriksyon pye ak zòtèy Restriktiv gastrik
Restriktiv gastrik, Component Port Rekonstriksyon men ak dwèt
Rekonstriksyon an tèt (zo bwa tèt, figi, TMJ) Rekonstruksyon Humerus ak koud
Keratoprosthesis Jenou, Arthroplasty, Total
Lip, Reparasyon Mastèktomi Proc / Reparasyon, Rekonstriksyon
Revizyon Mastoid Operasyon Rekonstruksyon Neck ak Thorax
Nen, Reparasyon Okulèr Adnexa, Strabismus Operasyon
Palatoplasty pou fann pal Basen ak Rekonstriksyon Hip
Reparasyon Penil Flaps po ak grefon
Testikulèr Pwoteksyon Enstriksyon
Transplantasyon
Manbràn amniotic jouk nan zo-Autograft pou operasyon kolòn vètebral
mwèl zo Korn
je
Kè-poumon Entesten
ren Fwa
Poumon òvèj
pankreyas Pankreyas Selil Islet
Selil souch periferik Po
Tisi