Medicaid / MMA - Famasi

Kouvèti Swen Sante pou Manm ki gen Medicaid Florid

FL Medicaid MMA Famasi Lokalizatè

To locate a pharmacy, klike la a

FL Medicaid MMA- Sèvis Kliyan Magellan

Pou kesyon konsènan preskripsyon ou yo, kontakte Magellan Help Desk, 1-800-424-7897

FL Medicaid MMA - Famasi espesyalite Magellan

Pou kesyon konsènan preskripsyon espesyalite ou, kontakte Magellan Help Desk, 1-866-554-2673

FL Medicaid MMA Lis Medikaman Prefere

CCP te adopte aktyèl Medicaid Preferred Lis Medikaman yo. Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou pwoteksyon dwòg la a.

click here

FL Medicaid MMA Famasi Pòtal Manm

Sit san danje sa a di w ki medikaman ki garanti. Ou ka wè medikaman ou te ranpli yo. Ou ka jwenn magazen dwòg ki nan rezo nou an ak tou pre ou. Gen menm zouti pou ede ou viv yon vi an sante.

click here