Famasi

Medikaman sou preskripsyon yo garanti lè yon founisè CCP ki nan rezo a kòmande yo. Gen kèk medikaman ki ka mande otorizasyon alavans oswa gen limit ki baze sou laj manm nan, dòz medikaman an ak/oswa limit kantite maksimòm. Pou plis enfòmasyon, tanpri chwazi liy biznis apwopriye ki anba a.