Swen Ijan Center - Memorial Healthcare System

Memorial Pembroke 24/7 Care Center

801 South Douglas Road
Pembroke Pines, FL 33025
Telefòn - 954-276-6501
Orè - 24 èdtan
Kat & Eksplikasyon

sèvis

 • blesi aksidan (machin, bisiklèt, bato, elatriye)
 • opresyon
 • Do fè mal
 • Mòde (pinèz, reptil, lòt bèt)
 • Klou ak spor
 • pwoblèm pou l respire
 • Burns
 • sentòm Fwad
 • tous
 • koupe
 • dyare
 • zòrèy doulè
 • blesi zye ak enfeksyon
 • Lafyèv
 • Grip
 • enfeksyon
 • Blesi ki gen rapò ak travay
 • kè plen
 • Neck doulè
 • nen emoraji
 • enfeksyon sinis
 • gratèl sou po
 • Doulè
 • Sispèk zo kase
 • enfeksyon nan aparèy urin
 • vomisman

Memorial Urgent Care Center

16620 Sheridan Street
Pembroke Pines, FL 33028
Phone - 954-276-1285
Monday–Friday,9a.m.–9p.m.
Saturday–Sunday,9a.m.–5p.m.

Conditions Treated

 • Abdominal pain
 • Non-severe asthma and allergies
 • Bladder and urinary tract infections (UTI)
 • Cough and sore throat
 • Ear and eye infections
 • Fever and flu
 • Sprains and dislocations
 • Sports injuries
 • Upper respiratory infections