Florida Healthy Kids -
Liy Èd enfimyè 24 èdtan

Kouvèti Sante Abòdab ak Benefis pou Timoun ou yo

 

Enfimyè ki disponib pou reponn kesyon sante ou 24 sou 24 chak jou, 7 jou pa semèn

Nurse 24 hours

Gen kesyon sante oswa bezwen konsèy sante? Enfimyè nou yo disponib 24 vennkat (24) èdtan chak jou, sèt (7) jou pa semèn pou ede reponn kesyon sante ou. Kontakte enfimyè nou yo nan:

Liy Èd Enfimyè 24 èdtan

1-833-925-0451