Tanpri, fè konnen ke depi 1 janvye 2021, CCP pap bay sèvis pou Plan Anplwaye Gouvènman Konte Broward (BCG) an.

Apati 1 janvye 2021, United Healthcare pral jere sèvis sa yo.

Si ou gen nenpòt kesyon pou sèvis apre, 1 janvye 2021, tanpri rele United Healthcare

nan 1-866-873-3903.

Mèsi.